Spolupráca

Cieľ podujatia

 • osloviť žánrovo rôzne skupiny i jednotlivcov k predvedeniu svojho umenia (spev, tanec a iné pohybové aktivity);
 • osloviť deti a mládež, dospelú populáciu, ako aj našich seniorov žánrovo rôznorodými aktivitami;
 • urobiť z plochy NC CENTRUM na Sídlisku III v Prešove živé miesto na kultúru, a to v jej najširšom chápaní ako:
  • priestor pre výtvarné umenie a tvorbu (forma prezentácie po dohode),
  • priestor pre hudobné telesá ako aj jednotlivcov,
  • priestor pre tanečné skupiny a jednotlivcov,
  • priestor pre literárnu tvorbu,
  • sprievodné podujatia k prezentácii partnerov a vystupujúcich,
  • priestor pre prezentovanie športových klubov aj jednotlivcov.

Rozsah podujatia

Malé koncerty usporiadané „spontánne“ v minulom roku zožali úspech. Boli navštívené a ocenené potleskom s priemernou návštevnosťou cca 1000 ľudí (a to bez vstupného!). V tejto tradícii by sme radi nielen pokračovali, ale aj rozšírili žánrový záber i rozsah akcie aj o sprievodné podujatia. Práve v tom vidíme zmysel pre kultúrne obohatenie komunity a vzájomné sa spoznávanie ľudí ako aj inštitúcií či organizácií pôsobiacich v meste Prešov.

Aktuálna výbava MTZ pre celú akciu

 • sedenie formou stolov a lavíc pre cca 500 ľudí
 • pódium pre vystupujúcich hostí + technika

Očakávaná návštevnosť na podujatí

Pri priaznivom počasí rátame v čase konania akcie, ktorej trvanie by malo byť od cca 13:00 hod, do 21:30 hod. s návštevnosťou v priestoroch podujatia cez cca 1300 ľudí.

V okolí podujatia žije veľké množstvo ľudí, a vďaka dobre šíriteľnému zvuku po sídlisku sa záber ľudí, ktorí by mali dostať informáciu z podujatia, zvýši.

Celkovo na Sídlisku III žije takmer 20 000 obyvateľov, kde každý z nich dostane informáciu o konaní podujatia aj s údajmi o účastníkoch podujatia, ale taktiež partneroch podujatia.

Takto sa vie vaša škola, súbor, krúžok, družstvo, inštitúcia veľmi rýchlo dostať do povedomia širšieho okruhu ľudí a získať rýchlu a účinnú reklamu svojich aktivít, a portfólia, čím vie prilákať aj nových žiakov, členov, hráčov atď.

Zároveň sa daným prezentovaním a dostaním do širšieho povedomia ľudí zvyšuje pre vás aj možnosť nájdenia partnerov, ktorí vzhliadnutím vašej prezentácie činnosti budú mať väčšie vedomosti ako by efektívne boli využité ich možné prostriedky pri finančnej, či nefinančnej podpore vašich aktivít.

TERMÍNY podujatí (vždy v piatok)

 • 5.5. , 12.5. , 19.5. / máj 3x
 • 2.6. , 9.6. , 16.6. / jún 3x
 • 7.7. , 14.7. / júl 2x
 • 4.8. , 25.8. / august 2x
 • 1.9. , 8.9. / september 2x

SPOLU 12 x by sme radi „oživili“ kultúrou život na Sídlisku III.

HĽADÁME

Hľadáme partnerov, ktorí by spolu s nami prispeli, či už osobnou angažovanosťou, alebo iným spôsobom, aby sme spoločnými silami vniesli viac kultúry pod okná na Sídlisko III.

PONÚKAME

Ponúkame možnosť prezentovania činností rôznych organizácií spojených s kultúrou.

Pokiaľ ste z tejto myšlienky nadšený tak, ako aj my, prosím, neváhajte sa s nami spojiť. Sme tu pre všetkých, ktorým nie je kultúrny život na Sídlisku III ľahostajný. V prípade otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.