2.6. 2017 uvítame deti a pedagógov z MŠ na Bajkalskej ulici v Prešove

0
931

DAJ KULTÚRE ZELENÚ
Podujatie 2.6.2017 od 14:00 vystúpia deti spolu s ich

pedagógmi. Tešíme sa na vystúpenie v podaní deti

z MŠ na Bajkalskej ulici č.31 v Prešove.

Pod vedením pani riaditeľky

PaedDr. Renáty Gumanovej

Spolu s tímom skvelých pedagógov uvidíte:
8. Trieda ( Včielky) – Ľudové krôčiky – spolupráca MŠ s Eboníčkom
1. Trieda (Rybičky) – pieseň :“Všetko, čo mám“ pod vedením učiteliek

Kataríny Vaľkovej, Ruženy Monovej

5. Trieda – baseň:“Naša babka a náš dedko “ Spievankovský rock n roll  pod vedením učiteľky Márií Majirošovej

7. Trieda , hudobno- pohybová hra  „Anička“ pod vedením Jany Sekerecovej

a Mgr.Juliány Kovaľovej
8. trieda a 6. trieda – MOVE WEEK 2017 Európsky týždeň pohybu

pod vedením a Zuzany Sitarčíkovej

Tanečná škola pod vedením Petra Arendáča – spolupráca s MŠ Bajkalská v Prešove.

Ukážky činnosti škôlky MŠ na Bajkalskej ulici č.31 v Prešove:


Tešíme sa na vystúpenie

Príďte sa pozrieť a podporiť najmenších vystupujúcich, už tento piatok 2.6.2017
Na tradičnom mieste:
Námestie v NS CENTRUM na Sídlisku 3 v Prešove na Prostějovkej ulici