Zámer projektu

KTO SME
Sme Prešovčania a „trojkári“ celým životom a dušou. Tu sme sa narodili, vyrástli, študovali a tu žijeme. Sme kultúrne žijúci ľudia,

ČO
ktorí chcú touto sériou podujatí oživiť Sídlisko III., prebrať ho z kultúrnej letargie a priniesť kultúru späť k obyvateľom sídliska pod ich okná.

PREČO?
Lebo Sídlisko III. je mimo kultúrneho diania a aj na dedine to viac žije ako na sídlisku, pričom všetci bez ohľadu na vek chcú vyjsť von, posedieť si v príjemnom prostredí a popri tom si pozrieť/vypočuť/zabaviť sa/precítiť kultúrne vystúpenie.

Zároveň je naším dôvodom snaha ohľadom ultramoderného skateparku v NS Centrum ukázať jeho funkčnosť a využiteľnosť pre všetkých.

Rovnako tieto podujatia robíme, lebo aj obyvatelia Sídliska III. sú ľudia, ktorí majú právo na kultúrne vyžitie, a to čo najbližšie k nim.

Sídlisko III. bolo vnímané ako sídlisko mladých, ale akosi prestáva žiť, nakoľko sa tu nič nedeje!

PRE KOHO?
Tie podujatia sú určené pre VŠETKÝCH!

Každý si na podujatí niečo nájde, čím dochádza k našej snahe o spájanie komunity Sídliska III. (mladých i starých, rodiny aj osamelých, ale aj umelcov profíkov i umelcov amatérov ako aj umelcov dušou). Proste chceme dosiahnuť spojenie VŠETKÝCH – i ľudí, i umelcov.

Podujatie pre ľudí, aby zažili kultúru pod ich oknami, aby kultúrne strávili piatky po náročnom pracovnom či školskom týždni, ale aj podujatie pre umelcov, súbory, kluby, krúžky a školy, ktorí sa môžu odprezentovať, môžu sa stať pozitívnym a nasledovania vhodným vzorom pre mládež a prilákať ju k zmysluplnej činnosti.

PREČO SA ZAPOJIŤ?
Pomôžete nám vylákať ľudí z ulít ich barakov von, prilákať ľudí z okolia do mesta Prešov, konkrétne do žijúceho sídliska a veríme, že aj takto spolu zlepšíme kultúrno-nákupný priestor mesta Prešov na sídlisku obklopený obchodmi, lekárňou, podnikmi, drogériou, ambulanciami lekárov a zvýšime radosť ľudí byť Prešovčan, byť obyvateľ „trojky.“

Ak sa spomedzi mladých ľudí, členov súborov, spolkov, klubov, krúžkov škol, neznámych umelcov vykľuje talent, ktorý v budúcnosti bude naše mesto prezentovať a budeme sa ním pýšiť, budete si môcť povedať, že ste pri tom boli, že ste boli na začiatku niečoho veľkého, že ste stáli pri zrode talentu, že ste ho podporili.

Kultúrne a spoločensky zmýšľajúce a podporujúce firmy a spoločnosti vedia, že kultúra má schopnosť združovať a spájať  a my chceme spájať ľudí/obyvateľov a firmy v meste Prešov a vytvoriť 1 spoločnú komunitu. Komunitu, kde sa budú všetci poznať, kde sa ocení umenie toho druhého, jeho vystúpenie, kde sa podporíme a oceníme navzájom. zlepšia sa medziľudské vzťahy.

Lebo ste hrdým patriotom, hrdým Prešovčanom a rovnako ako nám vám záleží na kultúre v meste a sídlisku a podporíte takúto akciu.

Jeden dosiahne kúsok, dvaja viac, ale každým ďalším pripojeným vytvárame stále väčšiu a lepšiu vec. Každý má šancu priložiť ruku k dielu. My sme len iniciátori, ale bez vás, ostatných, dobrovoľníkov, podporovateľov, umelcov, nedosiahneme nič, ale keď sa spojíme a pridáte sa, vytvoríme veľký celok, ktorý môže rozprúdiť kultúru v živote ľudí.

Radovan Mamrilla, spoluorganizátor